ESG - Edge1S

Nasze Działania ESG

1
Pomagamy
– akcje i wydarzenia charytatywne

Cyklicznie bierzemy udział w inicjatywie charytatywnej Szlachetna Paczka, mając na celu zaangażowanie naszych pracowników w pomaganie potrzebującym i szerzenie świadomości niesienia dobra.

Angażujemy się w inicjatywy, które zarówno wspierają cele charytatywne, jak i promują regularne uprawianie sportu. Można nas spotkać m. in. na Mistrzostwach IT w piłkę nożną (W 2022 roku nasza drużyna była bezkonkurencyjna).

Pojawiamy się również na wydarzeniach biegowych takich jak Wings for Life czy Poland Business Run.

Wspieramy lokalne schroniska organizując zbiórki m.in. karmy oraz środków pieniężnych na pomoc potrzebującym zwierzętom.

Dodatkowo nasze biura są pet friendly. Dzięki temu możemy wzmacniać pozytywną atmosferę w miejscu pracy oraz namawiać do niepozostawiania zwierząt samych w domu.

2
Dbamy
o środowisko

Wybierając lokalizacje dla nowych biur zwracamy uwagę na posiadane certyfikatu z obszaru zrównoważonego budownictwa. Siedziba naszej centrali usytuowana jest w budynku, który zdobył certyfikat LEED CS (przyjazny użytkownikowi i środowisku). Posiada on m.in. systemy pozwalające na oszczędność wodny pitnej i energii. W biurowcu króluje zieleń, a na dachu swój dom znalazły pszczoły.

Zachęcamy pracowników do dojeżdżania do pracy ekologicznymi środkami transportu – przede wszystkim rowerem. Każde z biur ma rozwiniętą infrastrukturę rowerową. Regularnie przypominamy o korzyściach jazdy na rowerze m.in. świętując Międzynarodowy Dzień Dojazdu Rowerem do pracy.

Podróże służbowe naszych pracowników realizujemy głównie przez kolej PKP.

Niwelujemy zużycie papieru w naszych biurach. Tam, gdzie tylko to możliwe stosujemy obieg dokumentacji elektronicznej, m.in. przy podpisywaniu umów z Klientami oraz wystawianiu faktur elektronicznych i o to samo prosimy współpracujących z nami dostawców. Podobnie dokumenty wewnętrzne np.: protokoły przyjęcia sprzętu firmowego.

3
Inwestujemy
w rozwój naszych pracowników

Stawiamy na rozwój kompetencji naszych pracowników, dlatego stworzyliśmy swój autorski program rozwojowy (PDP – People Development Programme), w którym każdy z naszych pracowników ma do wykorzystania indywidualny budżet na podnoszenie kompetencji w danym obszarze.

Regularnie organizujemy również szkolenia z kompetencji miękkich m.in. zarządzania czasem pracy, komunikacji. Uruchomiliśmy także projekty, które umożliwiają naszym pracownikom dzielenie
się wiedzą – mikroszkolenia oraz Edge1TalkS.

Każdy z naszych pracowników ma zapewnione regularne zajęcia języka angielskiego z profesjonalnym lektorem. W biurach posiadamy także biblioteki firmowe, zarówno z książkami o tematyce technicznej, jak i ogólnorozwojowymi. Dodatkowo prenumerujemy dla naszych pracowników prasę branżową.

4
Wspieramy
well-being oraz work-life balance

Promujemy wśród naszych pracowników zdrowy
tryb życia, a szczególnie regularny ruch. Organizujemy wspólne wycieczki rowerowe, mamy stałe grupy sportowe, które zrzeszają fanów siatkówki, piłki nożnej i squasha. Dodatkowo dofinansowujemy pracownikom kartę sportową.

Wydarzenia, które zagościły na stałe w naszym kalendarzu to Dzień Różowej Wstążki oraz Movember. Obchodzimy również Dzień Zdrowia, podczas którego pracownicy mogą skorzystać m.in. z konsultacji z dietetykiem czy fizjoterapeutą.

Zapewniamy dostęp do prywatnej opieki medycznej. W trosce o dobrostan psychiczny pracowników zapewniamy im bezpłatny dostęp do konsultacji psychologicznych. Mogą korzystać z nich bez ograniczeń oraz w pełni anonimowo dzięki platformie HearMe.

5
Etyka biznesowa

Zachowujemy najwyższe standardy w obsłudze Klientów i stale monitorujemy ich poziom satysfakcji ze współpracy z nami stawiając na otwartą komunikację. Kluczowe jest dla nas partnerstwo, zależy nam na obustronnym zaufaniu, które budujemy m.in. dzięki przejrzystym i jasnym umowom.

W swoich działaniach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych kierujemy się wypracowanymi wartościami firmowymi. Są one fundamentem funkcjonowania naszej organizacji oraz punktem odniesienia.

Mamy wdrożoną politykę antymobingową. Prowadzimy regularne szkolenia z tego obszaru oraz przeciwdziałamy wszelkim przejawom zachowań, które nie są zgodne z przyjętymi normami.

Sprzeciwiamy się jakimkolwiek formom dyskryminacji
oraz wspieramy politykę różnorodności. Mimo, że branża IT jest mocno maskulinizowana, w Edge1S większość Leadershipu stanowią kobiety (60%).

6
Zgłaszanie podejrzeń o niewłaściwe postępowanie

Podejrzenie niewłaściwego postępowania można zgłosić poprzez następujące kanały dostępne dla naszych Dostawców oraz Partnerów Biznesowych:

1. Osobistej – przyjmowane są przez kadrę managerską, oraz dział HR oraz Zarząd

2. Elektronicznej – na adres mailowy: compliance@edge1s.com

3. Drogą pocztową – na adres siedziby firmy: Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, z dopiskiem “Do rąk własnych działu HR”

4. Telefonicznej pod numerem – +48605 158 222