Projekty unijne - Edge1s

Projekty unijne

Dofinansowanie

 

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej aplikacji mobilnej Bambino, opartej o innowacyjny algorytm, pozwalający na automatyczne wyznaczanie dni płodnych kobiety i wykorzystujący po raz pierwszy na świecie parametr oporu elektrycznego skóry człowieka.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie oprogramowania na podstawie którego możliwe będzie wyznaczanie dni płodnych kobiety przy użyciu urządzeń typu wearables.

Beneficjent: Edge One Solutions Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

Wartość projektu: 4 875 079,53 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 631 141,30 zł