Usługi IT jako kluczowy element wspierający rozwój firmy - Edge1S

Usługi IT jako kluczowy element wspierający rozwój firmy

Blog author figure

Maria Dybel

Business Development Specialist

Usługi związane z technologią informatyczną obejmują szeroki zakres działań, który pozwala firmom na osiąganie założonych celów biznesowych. Są one odpowiedzialne za dostarczenie narzędzi niezbędnych do bieżącej pracy organizacji i wpływają na każdy aspekt jej funkcjonowania. Usługi IT to bardzo złożona kwestia, która związana jest z warstwą sprzętową, oprogramowaniem oraz przechowywaniem i przetwarzaniem danych. Do spektrum działań, wchodzących w skład usług IT, zaliczamy także wszelkiego rodzaju konsultacje, projektowanie odpowiednich systemów oraz wdrożenia – zarówno na poziomie sprzętowym, jak i softwarowym.

W dzisiejszym, mocno scyfryzowanym i dynamicznie zmieniającym się świecie, usługi IT są podstawą funkcjonowania biznesu. Pozwalają one firmom szybko i skutecznie tworzyć, zarządzać, a także optymalizować procesy. Wspomagają także bieżący nadzór nad wszelkiego rodzaju systemami informatycznymi wdrożonymi w organizacji.

usługi IT

Czym są usługi IT?

Usługi IT to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje każdy rodzaj działalności powiązany z technologiami informacyjnymi.

Pojęcie usług IT obejmuje wszelkiego rodzaju usługi związane ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem oraz przetwarzaniem danych. W ich skład wchodzą zadania związane z konsultacjami, wdrożeniami oraz eliminowaniem ewentualnych awarii. W ramach usług IT zawarte są również konserwacja oraz naprawa wszelkiego rodzaju urządzeń peryferyjnych.

Ze względu na szeroki wachlarz zastosowań i brak jednoznacznego pojęcia, wachlarz usług IT w danych organizacjach różni się od siebie.

Do najważniejszych obszarów, w których świadczy się usługi IT, zaliczamy:

 • Wsparcie techniczne
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym czy sieciami.
  • Obsługę zgłoszeń użytkowników i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące obsługi technicznej.
 • Rozwój oprogramowania
  • Tworzenie niestandardowego oprogramowania dostosowanego do potrzeb klienta.
  • Aktualizacje i utrzymanie istniejących aplikacji.
  • Tworzenie aplikacji mobilnych i webowych.
 • Bezpieczeństwo IT
  • Zapewnianie ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.
  • Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.
  • Wdrażanie zabezpieczeń, takich jak firewalle, antywirusy i systemy detekcji ataków.
 • Infrastrukturę IT
  • Projektowanie, implementację i zarządzanie sieciami komputerowymi.
  • Utrzymywanie i optymalizację serwerów.
 • Usługi chmurowe
  • Udostępnianie zasobów obliczeniowych, przechowywania danych i usług online.
  • Migracje do chmury i zarządzanie zasobami w chmurze.
 • Analizę danych
  • Przetwarzanie i analizę dużych zbiorów danych (Big Data).
  • Wdrożenie narzędzi Business Intelligence (BI) do analizy danych biznesowych.
 • Szkolenia IT
  • Szkolenia dla personelu w zakresie obsługi systemów, narzędzi i technologii IT.
 • Konsulting technologiczny
  • Doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
  • Pomoc w planowaniu i wdrażaniu strategii IT.

Jakie usługi IT dla firm są najbardziej pożądane?

Najbardziej pożądane usługi IT dla firm zależą od konkretnych potrzeb danej organizacji. Bardzo często łączą się one z brakami kadrowymi lub problemami z rekrutacją na mocno wyspecjalizowane stanowiska. Małe i średnie firmy borykają się również z problemami z brakiem odpowiedniej ilości środków finansowych na zbudowanie odpowiednich działów wewnątrz organizacji, aby zapewnić sobie dostęp do wszystkich wymaganych usług IT.

Aktualnie istnieje kilka kluczowych obszarów w zakresie usług IT, które są bardzo często uznawane za istotne i poszukiwane do wykonania za pośrednictwem zewnętrznej firmy. Zaliczamy do nich:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem IT
 • Zarządzanie infrastrukturą IT
 • Dostarczanie bieżącego wsparcia technicznego dla użytkowników (helpdesk)
 • Rozwój oprogramowania
 • Analizę danych
 • Migrację do chmury

Firmy często korzystają z wyżej wymienionych usług IT, aby szybko i skutecznie zwiększyć efektywność operacyjną, zabezpieczyć swoje systemy przed cyberzagrożeniami, wprowadzić innowacyjne rozwiązania i sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym utrzymując wysoki poziom konkurencyjności przy stosunkowo niskich nakładach finansowych.

Analiza najbardziej poszukiwanych usług IT w różnych branżach

Każda branża posiada różne priorytety, specyficzne potrzeby oraz odmienne zasoby finansowe na usługi IT. Zmienne te wpływają na rodzaj usług IT, które są wdrażane w poszczególnych biznesach.

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze usługi IT, na które decydują się firmy z kilku popularnych branż:

 • Finanse:
  • Bezpieczeństwo IT: w sektorze finansowym kluczowe jest zabezpieczenie danych finansowych, transakcji oraz zabezpieczenie przed cyberatakami.
  • Analiza danych: branża finansowa intensywnie korzysta z analizy danych do prognozowania rynkowego, ryzyka kredytowego oraz do identyfikacji trendów i możliwości inwestycyjnych.
  • Usługi chmurowe: bezpieczne przechowywanie danych w chmurze, zarządzanie danymi klientów i obiegu dokumentów jest niezwykle ważne w organizacjach podlegających pod KNF.
 • Opieka zdrowotna:
  • Bezpieczeństwo IT: w sektorze opieki zdrowotnej priorytetem jest ochrona danych pacjentów i przeciwdziałanie atakom na dane medyczne.
  • Infrastruktura IT: do działania sektora zdrowotnego niezbędna jest skomplikowana infrastruktura IT wspierająca zarządzanie danymi pacjentów, systemy rejestracji oraz telemedycynę.
  • Analiza danych: analiza danych medycznych wykorzystywana jest do diagnozowania, leczenia oraz doskonalenia opieki.
 • Handel detaliczny:
  • E-commerce: rozwój, utrzymanie i optymalizacja platform e-commerce, w tym integracje płatności, zarządzanie zapasami i personalizacja doświadczeń zakupowych są kluczowe w handlu detalicznym.
  • Analiza danych: dzięki analizie preferencji zakupowych klientów możliwe jest prognozowanie trendów rynkowych oraz dostosowywanie oferty do potrzeb konsumentów.
  • Usługi chmurowe: dzięki chmurze obliczeniowej składowanie danych klientów, zarządzanie zamówieniami i dostęp do danych możliwy jest z różnych lokalizacji, a niezbędne zasoby infrastruktury IT można bez problemu zwiększyć w okresach zintensyfikowanej sprzedaży.
 • Logistyka i produkcja
  • Systemy ERP: wdrażanie i utrzymanie systemów Enterprise Resource Planning (ERP) w logistyce i produkcji jest niezbędne do efektywnego zarządzania produkcją, zapasami i łańcuchem dostaw.
  • Analiza danych: monitorowanie efektywności procesów produkcyjnych, prognozowanie zapotrzebowania na surowce oraz optymalizacja tras logistycznych pozwala ograniczyć koszty funkcjonowania biznesu.
  • Automatyzacja procesów: wdrażanie rozwiązań zautomatyzowanych do usprawnienia procesów produkcyjnych i logistycznych, co pozytywnie wpływa na czas produkcji i obsługi procesu logistycznego.
 • Edukacja
  • Platformy edukacyjne: rozwój i utrzymanie platform e-learningowych, systemów zarządzania uczelnią (LMS) oraz aplikacji edukacyjnych pozwala na wprowadzenie nowych wzorców nauki.
  • Bezpieczeństwo IT: ochrona danych uczniów, nauczycieli oraz systemów edukacyjnych przed cyberatakami jest w dzisiejszych czasach koniecznością.
  • Analiza danych: analiza wyników nauczania oraz ocenianie postępów uczniów pozwala na doskonalenie procesów edukacyjnych.

Usługi IT dla biznesu – jak wybrać odpowiedniego dostawcę?

Wybór odpowiedniego dostawcy usług IT jest niezbędny, aby osiągnąć długoterminowy sukces. Odpowiednio dobrana i wdrożona firma, która dostarcza usługi IT, pozwala zapewnić przewagę technologiczną nad konkurencją i sprawnie przyczynić się do wzrostu biznesu.

Wybór dostawcy usług IT to strategiczna decyzja, która wpływa na długoterminową efektywność i innowacyjność organizacji. Powinna być zatem poprzedzona dokładną analizą.

Poniżej przedstawiamy kilka czynności, które warto wykonać w procesie wyboru dostawcy usług IT dla firmy:

 • Zdefiniowanie celów i oczekiwań
  • Odpowiednie zdefiniowanie celów, które mają zostać spełnione dzięki wdrożeniu usług IT.
  • Na tym etapie powinny zostać zdefiniowane oczekiwania dotyczące jakości, wydajności, bezpieczeństwa i skalowalności usług IT.
 • Określenie zakresu usług IT
  • Precyzyjne określenie, które usługi IT są najważniejsze dla organizacji.
 • Badanie rynku
  • Znalezienie firm wdrażających usługi IT.
 • Weryfikacja doświadczenia i kompetencji dostawcy usług IT
  • Pozyskanie i weryfikacja referencji.
  • Pozyskanie rekomendacji o firmie od jej klientów.
 • Weryfikacja zgodności z przepisami
  • Sprawdzenie zgodności z certyfikatami.
  • Weryfikacja kompetencji pracowników dostawcy usług IT.
 • Weryfikacja wsparcia i obsługi klienta
  • Ocena dostępności i jakości wsparcia technicznego.
  • Kontakt z innymi klientami dostawcy, w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat obsługi klienta.
 • Dokładne sprawdzenie umowy i jej warunków
  • Dokładna analiza warunków umowy, w tym kosztów, okresu trwania, warunków płatności i poziomu usług.
 • Analiza kosztów i korzyści przed ostatecznym podjęciem decyzji
  • Porównanie ofert różnych dostawców.
  • Weryfikacja kosztów w stosunku do zysków po wdrożeniu usług IT.

Kryteria wyboru usługodawcy IT dla małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie firmy to najwięksi beneficjenci usług IT. Tego typu organizacje bardzo rzadko posiadają w swoich zasobach odpowiednie osoby mogące holistycznie zapewnić kompleksową obsługę usług IT.

W przypadku małych i średni firm zakres usług IT często jest mniejszy, niż w przypadku dużych organizacji, ale ilość usług IT bardzo często rośnie wraz z rozwojem firmy, co należy brać pod uwagę podczas wyboru dostawcy usług IT.

Małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo często kierują się kryterium ceny przy wyborze dostawcy usług IT, co nie jest odpowiednim podejściem. Usługi IT są krytycznym elementem niezbędnym do zachowania ciągłości biznesu, a nieodpowiedni dostawca ich usług może znacząco ograniczyć rozwój biznesu oraz ograniczyć innowacyjność organizacji.

Rozważając wybór dostawcy usług IT dla firmy z sektora MŚP warto przewidywać rozwój organizacji w przyszłości i odpowiednio dopasować dostawcę usług IT do przyszłych potrzeb.

Małe i średnie przedsiębiorstwa decydujące się na wybór dostawcy usług IT powinny zwrócić uwagę na:

 • Doświadczenie (szczególnie w obsłudze firm z segmentu MŚP)
 • Cenę usług
 • Elastyczność i skalowalność
 • Wykorzystywane technologie
 • Zasięg działania
 • Poziom i jakość wsparcia technicznego (SLA, czas reakcji)
 • Kompleksowość oferty

Usługi wsparcia IT – jak zapewnić ciągłość i stabilność operacyjną?

Zapewnienie ciągłości działania i stabilności operacyjnej jest kluczowe w zakresie usług IT. Sprawne funkcjonalnie organizacji nie jest możliwe bez stabilnie działających i dostępnych 24/7 systemów informatycznych.

Aby zapewnić ciągłość i stabilność operacyjną z wykorzystaniem usług IT, należy:

 • Stale monitorować systemy w celu wykrywania nieprawidłowości
 • Regularnie wykonywać kopie zapasowe
 • Aktualizować poszczególne elementy infrastruktury IT
 • Wdrożyć środki bezpieczeństwa IT
 • Wykorzystać rozwiązania chmurowe zwiększające elastyczność i poziom bezpieczeństwa
 • Wdrożyć procedury wykorzystywane w przypadku awarii

Regularne monitorowanie, ocena i aktualizacja planów ciągłości operacyjnej są kluczowe dla utrzymania stabilności operacyjnej w usługach IT. Organizacje powinny być gotowe na różne scenariusze awaryjne, aby szybko i efektywnie reagować w przypadku zakłóceń.

Rola oraz odpowiedzialność zespołów wsparcia technicznego IT

Zespoły wsparcia technicznego IT w usługach IT pełnią kluczową rolę w zapewnianiu sprawnego funkcjonowania systemów, obsłudze klientów oraz reagowaniu na wszelkiego rodzaju problemy techniczne.

Dzięki wdrożeniu usług IT firmy mają dostęp do wysoko wyspecjalizowanych specjalistów, którzy zarządzają infrastrukturą IT i pełnią rolę wsparcia technicznego.

W zależności od wdrożonych usług IT dostawca w ramach umowy zobowiązany jest zapewnić wsparcie osób takich, jak:

 • Specjaliści helpdesk
 • Administratorzy systemów
 • Administratorzy sieci
 • Inżynierowie wsparcia technicznego
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa IT
 • Deweloperzy
 • Analitycy biznesowi

Zespoły wsparcia technicznego w usługach IT muszą być elastyczne, szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów oraz utrzymywać najwyższe standardy bezpieczeństwa i efektywności. Współpraca między różnymi specjalistami w zespole jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w obszarze wsparcia technicznego IT.

Usługi doradcze IT – dlaczego są kluczowe w planowaniu strategicznym?

Usługi doradcze IT są kluczowe, ponieważ pozwalają organizacjom lepiej wykorzystać potencjał technologii, dostosować się do zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz efektywnie planować i zarządzać swoimi zasobami IT. Wspomagają również organizacje w unikaniu błędów, osiąganiu strategicznych celów i utrzymaniu konkurencyjności.

Usługi doradcze IT pomagają zrozumieć, w jaki sposób technologia może wspierać i kształtować cele biznesowe organizacji. Doradcy IT pomagają dostosować strategie technologiczne do długofalowych celów przedsiębiorstwa.

Doradcy IT śledzą nowości technologiczne, identyfikując najnowsze trendy i technologie, które mogą przynieść korzyści danej firmie. Pomagają w wyborze optymalnych rozwiązań technologicznych, które spełnią konkretne potrzeby biznesowe.

Poprzez analizę obecnych procesów biznesowych, doradcy IT pomagają w identyfikacji obszarów, w których technologia może przyczynić się do optymalizacji i zwiększenia efektywności operacyjnej.

Doradcy IT wspierają w opracowaniu i wdrożeniu skutecznych strategii bezpieczeństwa IT. Pomagają identyfikować potencjalne zagrożenia, a także dostosować środki bezpieczeństwa do zmieniających się warunków.

Rola doradców IT jest nieoceniona w opracowywaniu planów awaryjnych, analizując potencjalne ryzyka dla ciągłości operacyjnej.

Zewnętrzne doradztwo IT pozwala organizacjom dostosować się do zmieniających się przepisów i regulacji branżowych, dbając o zgodność z obowiązującymi normami.

Jak usługi doradztwa IT mogą optymalizować procesy biznesowe

Usługi doradztwa IT mają szereg narzędzi, które pozwalają optymalizować procesy biznesowe w firmach. Zaliczamy do nich:

 • Analizę procesów biznesowych i ich optymalizację
 • Wdrożenie systemów ERP
 • Automatyzację procesów
 • Integrację systemów IT i ich uproszczenie
 • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej
 • Optymalizację zarządzania zasobami IT organizacji

Cennik usług IT – jakie są koszty i modele rozliczeń?

Cennik usług IT może znacząco różnić się w zależności od rodzaju świadczonej usługi, skomplikowania projektu, zakresu dostarczanych rozwiązań oraz lokalizacji dostawcy. Na rynku znajdziemy kilka popularnych typów rozliczeń za usługi IT. Zaliczamy do nich:

 • Rozliczenie godzinowe
  • W modelu tym klient płaci za każdą godzinę pracy specjalistów IT nad projektem.
 • Stawka za projekt
  • Model ten obejmuje płatność za wykonanie całego projektu.
 • Pakiet usługowy
  • Sprawdza się w przypadku wdrożenia wielu usług IT, które udostępniane są za stałą opłatą miesięczną.
 • Model subskrypcyjny
  • Coraz popularniejszy model rozliczeń, w którym klient uiszcza regularną opłatę, aby korzystać z określonych usług IT przez określony
 • Model rozliczania za użytkownika (per-user)
  • Typ rozliczenia, w którym opłata za wszelkie usługi IT rozliczana jest na podstawie liczby pracowników organizacji korzystającej z usług IT.

Ceny usług IT mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego, specjalizacji dostawcy, stopnia skomplikowania projektu oraz warunków umowy.

Usługi outsourcingowe IT – kiedy outsourcing jest najlepszym rozwiązaniem?

Outsourcing IT to coraz częstsze podejście do sprawnego zapewnienia usług IT. Wykorzystanie zewnętrznego dostawcy i wydzielenie zarządzania infrastrukturą IT na zewnątrz organizacji ma szereg zalet. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy:

 • Natychmiastowy dostęp do specjalistów IT o wysokim poziomie specjalizacji
 • Znaczna oszczędność czasu
 • Zauważalna redukcja kosztów
 • Skalowalność
 • Możliwość koncentracji na kluczowym obszarze biznesu
 • Dostęp do najnowszych technologii

Zalety i wyzwania związane z outsourcingiem IT

Outsourcing IT obecny jest na rynku od wielu lat. Na przestrzeni tego czasu dał się poznać jako sprawdzona metoda zarządzania usługami IT o określonym zestawie zalet i wad.

Do zalet outsourcingu IT zaliczamy:

 • Wysoką elastyczność
 • Zoptymalizowane koszty pracy
 • Natychmiastowe rozpoczęcie prac
 • Wysokie kwalifikacje pracowników poparte certyfikatami
 • Brak konieczności rozbudowy własnego działu IT

Outsourcing IT, pomimo wielu zalet, niesie ze sobą także pewne wady i wyzwania, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej formy współpracy. Oto kilka głównych wad outsourcingu IT:

 • Utrata kontroli nad projektem
 • Zależność od zewnętrznego dostawcy
 • Możliwe problemy z bezpieczeństwem danych
 • Ryzyko spadku jakości usług

Mimo że outsourcing IT jest powszechnie stosowaną praktyką, firmy powinny dokładnie analizować zarówno korzyści, jak i wady tej formy współpracy, dostosowując swoje podejście do indywidualnych potrzeb, celów i specyfiki projektu. Właściwie prowadzony outsourcing, z odpowiednio dobranym dostawcą, może przynieść znaczne korzyści, ale wymaga również ostrożności i skrupulatnego zarządzania.

Usługi bezpieczeństwa IT – jak chronić dane i infrastrukturę?

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo IT jest kluczowe dla każdej organizacji, która przechowuje i przetwarza dane z wykorzystaniem systemów informatycznych. Istnieje kilka głównych zagrożeń, takich jak ataki cyberprzestępców, utrata danych na skutek awarii, a także celowe lub przypadkowe działania pracowników.

Aby odpowiednio chronić danę i infrastrukturę IT należy rozważyć:

 • Wdrożenie polityki silnych haseł
 • Zarządzanie dostępem do zasobów organizacji
 • Regularne wykonywanie kopii zapasowych
 • Aktualizowanie systemów informatycznych w organizacji
 • Wykorzystanie oprogramowania antywirusowego
 • Odpowiednie zabezpieczenie dostępu zdalnego do zasobów organizacji
 • Edukację pracowników z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego

Przegląd rozwiązań z zakresu cybersecurity i compliance

W zapewnianiu ochrony danych i infrastruktury IT ogromne znaczenie mają rozwiązania z zakresu cybersecurity oraz compliance.

W przypadku rozwiązań z zakresu cybersecurity do zapewnienia ochrony danych i infrastruktury organizacji w ramach usług bezpieczeństwa IT można skorzystać z:

 • Firewalli i systemów wykrywania włamań (IDS/IPS)
 • Antywirusów
 • Systemów zarządzania tożsamością i dostępem (IAM)
 • Szyfrowania danych
 • Odpowiedniego zabezpieczenia aplikacji
 • VPNów

Rozwiązania z zakresu compliance (zgodności) obejmują:

 • Zarządzanie politykami bezpieczeństwa
 • Audyty bezpieczeństwa
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa
 • Zarządzanie zmianami
 • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Zarządzanie logami
 • Zapewnienie zgodności z RODO (GDPR)

Kompleksowe usługi IT – integracja systemów i zarządzanie infrastrukturą

Kompleksowe usługi IT to usługi, które obejmują zarówno integrację systemów informatycznych, jak i zarządzanie infrastrukturą IT. Integracja systemów informatycznych polega na zapewnieniu efektywnego i bezpiecznego przepływu danych pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami wykorzystywanymi przez firmę. Zarządzanie infrastrukturą IT to usługi związane z instalacją, konfiguracją, utrzymaniem i rozwojem sprzętu i oprogramowania, które stanowią podstawę działania systemów informatycznych.

Jak kompleksowe usługi IT wspierają skalowanie działalności?

Skalowanie działalności firmy wymaga zintegrowanych i elastycznych rozwiązań IT. Dzięki kompleksowym usługom IT, organizacje mogą efektywnie rozwijać swoją infrastrukturę, dostosowując się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Kompleksowe usługi IT mają wiele zalet, dzięki którym wspierają skalowanie działalności. Zaliczamy do nich:

 • Szybki i łatwy rozwój systemów informatycznych
 • Usprawnione procesy biznesowe
 • Zwiększone bezpieczeństwo infrastruktury IT
 • Dostęp do aktualnych, wiarygodnych danych, dzięki zapewnieniu ich spójności, kompletności i jakości
 • Optymalizację kosztów IT

Przyszłość usług IT dla firm – trendy i prognozy na nadchodzące lata

Przyszłość usług IT dla firm rysuje się jako bardzo dynamiczny obszar z wieloma trendami, które wkrótce staną się podstawą działania nowoczesnych biznesów.

Spektrum wykorzystania usług IT w najbliższych latach będzie szybko rosnąć. Do nowych obszarów, które zostaną zagospodarowane z wykorzystaniem usług IT, można zaliczyć:

 • Rozwój sztucznej inteligencji
 • Edge computing
 • Rozwój IoT (Internetu rzeczy)
 • Wzrost popularności rozwiązań chmurowych
 • Znaczący wzrost ważności strategii cyberbezpieczeństwa w organizacjach
 • Blockchain
 • Praktyczne wykorzystanie technologii AR i VR
 • Dalszy wzrost znaczenia aplikacji mobilnych (mobile first)
 • Rozwiązania Zero Trust
 • Wykorzystanie technologii w sposób zrównoważony i zgodny ze środowiskiem

Wyżej wymienione trendy odzwierciedlają dynamiczny rozwój technologii IT w Polsce oraz na świecie, a także ich bezpośredni wpływ na biznes. Organizacje, które na bieżąco śledzą te zmiany i dostosowują się do nich, są lepiej przygotowane na wyzwania oraz mogą lepiej i efektywniej skalować swoją działalność.

Co możemy dla ciebie zrobić?

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o możliwościach współpracy, wypełnij formularz. Poznajmy się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze (0):