IT Staffing: Klucz do skutecznej rekrutacji specjalistów IT - Edge1S

IT Staffing: Klucz do skutecznej rekrutacji specjalistów IT

Blog author figure

Konrad Jarosz

Business Unit Director

Rekrutacja pracowników w branży IT to złożony i skomplikowany proces, który zauważalnie różni się od pozyskiwania pracowników z innych branż. Dynamiczny rozwój środowiska IT, szybkie oddziaływanie na trendy, nietypowy charakter pracy, konieczność stałego dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia oraz spora ilość nowych technologii, wymagają od rekruterów dużego zaawansowania oraz posiadania sporej wiedzy technicznej.
Budowanie zespołów IT jest niezwykle złożone, a specjaliści IT posiadający wysoką specjalizację w danym obszarze zagadnień są niezwykle wymagający, w stosunku do całego procesu ich pozyskiwania do pracy w nowej organizacji lub przy nowym projekcie. 
W sprawnym rozwiązaniu powyższych problemów z pomocą przychodzą usługi staffingowe, które szturmem zdobywają popularność w organizacjach zatrudniających wysoko wyspecjalizowanych pracowników z branży IT. 

IT staffing

Co to jest IT staffing i dlaczego jest ważny dla twojej firmy? 

IT staffing to innowacyjny, elastyczny i sprawnie działający proces pozyskiwania, selekcji oraz zatrudniania wyspecjalizowanych pracowników do projektów lub zadań powiązanych z technologią informacyjną, który pełniony jest przez zewnętrzne podmioty – agencje rekrutacyjne IT lub organizacje trudniące się IT staffingiem.  

Rekrutacja IT z wykorzystaniem procesu staffingu skupia się na rekrutacja kandydatów na takie stanowiska jak programiści, administratorzy sieci, analitycy danych czy inżynierowie oprogramowania. Co istotne w przypadku IT staffingu, mowa zarówno o pozyskiwaniu pracowników na stałe, jak i doraźnym wsparciu np. przy wybranych projektach. 

IT Stuffing jest niezwykle ważnym narzędziem dla firm, ponieważ pozwala szybko i skutecznie znaleźć odpowiednich pracowników do projektów lub zadań związanych z technologią informacyjną, jednocześnie zachowując elastyczność oraz zmniejszając ryzyko niewłaściwego zatrudnienia. Jest to możliwe, ponieważ cały proces odbywa się z wykorzystaniem dedykowane, zewnętrznej organizacji, która posiada kompetencje i doświadczenie w rekrutacji pracowników IT. Firma, która szuka nowych pracowników IT może w tym czasie lepiej wykorzystać zasoby ludzkie odciążając działy IT oraz menedżerów ze żmudnych i czasochłonnych procesów rekrutacyjnych. 

Jak IT staffing różni się od tradycyjnej rekrutacji? 

IT staffing różni się od klasycznej rekrutacji. Proces ten obejmuje znajdowanie i zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT do realizacji określonych zadań, projektów lub bieżącej pracy dla Twojej firmy. Stanowiska te obejmują zarówno role pełnoetatowe, jak i tymczasowe. 

Dzięki IT staffingowi można szybko załatać braki kadrowe przy realizacji danych projektów lub wspomóc się wiedzą wyspecjalizowanych pracowników IT w okresach intensywnej działalności pracowników IT.  

Do najważniejszych różnic w procesie klasycznej rekrutacji oraz staffingu IT zaliczamy: 

 1. Charakter zatrudnienia – w tradycyjnej rekrutacji firmy zazwyczaj zatrudniają pracowników na stałe, oferując im umowy o pracę na pełen etat lub umowy długoterminowe. W przypadku IT staffingu, pracownicy mogą być wynajęci na krótsze okresy czasu, np. na czas określony lub do zakończenia konkretnego projektu. 
 2. Szybkość rekrutacji – IT staffing często umożliwia szybsze wypełnienie wakatów w zespole, ponieważ agencje rekrutacyjne specjalizujące się w tej dziedzinie mają dostęp do bazy danych kandydatów oraz doświadczenie w szybkim procesie selekcji i rekrutacji. 
 3. Elastyczność zatrudnienia – IT staffing pozwala firmom na elastyczne dostosowywanie swoich zespołów do zmieniających się potrzeb biznesowych. Mogą one szybko zwiększyć lub zmniejszyć liczbę pracowników w zależności od wymagań projektowych.
 4. Ryzyko zatrudnienia – zatrudnienie pracowników na podstawie umowy tymczasowej lub na czas określony może zmniejszyć ryzyko związane z długoterminowym zatrudnieniem. Firmy mogą łatwiej zredukować liczbę wakatów po zakończeniu projektu lub po upływie umowy. 
 5. Wsparcie wyspecjalizowanej firmy oferującej outsourcing specjalistów IT – firmy korzystające z usług IT staffingu mogą otrzymać wsparcie firmy outsourcingowej w procesie selekcji i weryfikacji kandydatów oraz zarządzaniu personelem. Firmy te często posiadają specjalistyczną wiedzę na temat rynku pracy IT i mogą dostarczyć cenne porady i wsparcie.
 6. Koszty rekrutacji – IT staffing to optymalne kosztowo rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić zasoby wewnętrzne przy okazji zmniejszając okres czasu potrzebny na sprawną rekrutację i wdrożenie nowego pracownika w zasoby organizacji. 

Jakie są etapy procesu IT staffing? 

Proces IT staffingu obejmuje kilka kluczowych etapów, które pomagają w skutecznym pozyskiwaniu selekcji i zatrudnianiu pracowników do projektów lub zadań związanych z technologią informatyczną.  

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy rekrutacji w procesie IT staffingu: 

 1. Planowanie zatrudnienia – pierwszym krokiem jest określenie obecnych i przyszłych potrzeb kadrowych organizacji w zakresie IT. Obejmuje on analizę celów biznesowych, postępu technologicznego i trendów branżowych. Rozumiejąc zapotrzebowanie na konkretne umiejętności i doświadczenie, firmy mogą opracować ukierunkowaną strategię rekrutacji i selekcji. 
 2. Definiowanie stanowiska – tworzenie jasnych i zwięzłych opisów stanowisk ma zasadnicze znaczenie dla przyciągnięcia odpowiednich kandydatów. Opisy stanowisk powinny dokładnie odzwierciedlać obowiązki, zakres odpowiedzialności i kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Powinny również podkreślać kulturę i wartości firmy, aby przyciągnąć kandydatów, którzy dobrze pasują do danej organizacji. 
 3. Rozpoczęcie procesu rekrutacji – po sfinalizowaniu opisu stanowiska, kolejnym krokiem jest znalezienie i przyciągnięcie wykwalifikowanych kandydatów. Wiąże się to z wykorzystaniem różnych kanałów rekrutacji, takich jak internetowe portale z ogłoszeniami o pracę, profesjonalne strony specjalistyczne, grupy tematyczne na social mediach, polecenia przez pracowników oraz programy rekrutacyjne na uczelniach wyższych.  
 4. Weryfikacja i selekcja kandydatów IT – Selekcja kandydatów obejmuje przegląd życiorysów, listów motywacyjnych i wszelkich dodatkowych materiałów aplikacyjnych w celu zidentyfikowania kandydatów spełniających minimalne kwalifikacje na dane stanowisko. Zakwalifikowani kandydaci są następnie zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne w celu oceny ich umiejętności technicznych, doświadczenia i dopasowania kulturowego. 
 5. Onboarding pracowników IT – Onboarding to proces integracji nowych pracowników z kulturą firmy i dostarczania im niezbędnych informacji i zasobów, aby mogli odnieść sukces na swoich stanowiskach. Wdrożenie obejmuje szkolenie w zakresie zasad, procedur i systemów informatycznych firmy, a także zapoznanie ze współpracownikami i menedżerami. 
 6. Szkolenie i rozwój kariery w IT – Proces IT staffingu nie kończy się na samym wdrożeniu do pracy w organizacji. Ciągłe szkolenia i rozwój mają kluczowe znaczenie dla utrzymania pracowników IT na bieżąco z najnowszymi technologiami i trendami. Firmy powinny zapewniać pracownikom możliwość uczestniczenia w kursach szkoleniowych, warsztatach i konferencjach. Powinny również zachęcać pracowników do zdobywania profesjonalnych certyfikatów i akredytacji. 
 7. Zarządzanie efektywnością – Regularne zarządzanie efektywnością ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że pracownicy spełniają oczekiwania i rozwijają swoje umiejętności. Obejmuje ono ustalenie jasnych celów wydajnościowych, dostarczanie regularnych informacji zwrotnych i przeprowadzanie przeglądów wydajności. 
 8. Retencja – Zatrzymanie najlepszych talentów IT ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu. Organizacje powinny wdrażać strategie mające na celu utrzymanie zaangażowania i motywacji pracowników. Mogą one obejmować oferowanie konkurencyjnego wynagrodzenia i świadczeń, zapewnianie możliwości rozwoju kariery oraz wspieranie pozytywnego i wspierającego środowiska pracy. 

 

Każdy etap procesu IT staffingu jest równie ważny. Kluczowe jest, aby nie zaprzestawać staffingu w momencie zatrudnienia i wdrożenia pracownika do organizacji. Proces szkolenia, rozwoju, zarządzania oraz retencji jest kluczowy w długoterminowej perspektywie i pozwala zatrzymać najlepszych specjalistów IT w organizacji. 

Jak skutecznie identyfikować potrzeby firmy w zakresie talentów IT? 

Skuteczne identyfikowanie potrzeb firmy w zakresie talentów IT wymaga zrozumienia celów biznesowych firmy oraz konkretnych wymagań projektów czy działań związanych z technologią informatyczną. Niezbędne jest również uwzględnienie kierunku, w którym rozwijać się będzie organizacja w średnio i długoterminowym okresie czasu. 

Aby skutecznie zidentyfikować potrzeby organizacji w zakresie talentów IT należy: 

 • Uwzględnić wymagania interesariuszy biznesowych – ważne jest, aby regularnie komunikować się z interesariuszami biznesowymi, takimi jak menedżerowie projektów, kierownictwo działu IT czy innymi osobami związanymi z obszarami, które będą korzystać z nowych rozwiązań lub usług IT. Zrozumienie ich potrzeb i celów biznesowych pomoże w identyfikacji odpowiednich talentów IT. 
 • Przeanalizować projekty i działania IT – stałe przeglądanie aktualnych i planowanych projektów oraz działań związanych z IT pozwoli zidentyfikować konkretne umiejętności i kompetencje potrzebne do ich realizacji. Warto również ocenić, czy istniejące zasoby ludzkie są wystarczające do pokrycia tych potrzeb, czy też potrzebna jest dodatkowa rekrutacja. 
 • Przeprowadzić konsultacje z zespołem IT – bezpośredni kontakt z zespołem IT pozwala uzyskać cenne informacje na temat aktualnych braków w umiejętnościach, wyzwań technologicznych oraz potrzeb rozwoju. Można również przeprowadzić ankietę lub wywiady indywidualne, aby zbadać opinie pracowników na temat ich doświadczeń i potrzeb. 
 • Monitorować trendy technologiczne – śledzenie trendów w branży IT, nowych technologii, narzędzi i metodologii pracy pomoże zidentyfikować potrzebne umiejętności i kompetencje. Można korzystać z publikacji branżowych, raportów badawczych, konferencji i szkoleń, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie IT. 
 • Analiza rynku pracy – Badanie rynku pracy IT pozwoli zrozumieć dostępność różnych umiejętności i kompetencji, oraz określić, jakie umiejętności są najbardziej poszukiwane przez inne firmy w branży. Takie działanie pozwala przewidzieć nadchodzące trendy w sektorze IT. 

Jakie metody są najefektywniejsze w rekrutacji specjalistów IT? 

Headhunting w IT to aktualnie bardzo wymagający proces, który bywa problematyczny dla wielu organizacji. Rekruterzy specjalizujący się w pozyskiwaniu pracowników z branży IT korzystają aktualnie z kilku efektywnych metod dostosowanych do specyfiki rynku. Zaliczamy do nich: 

Outsourcing specjalistów IT – korzystanie z wyspecjalizowanych firm outsourcingowych, takich jak EDGE One Solutions, pomoże szybko i skutecznie wyselekcjonować i zweryfikować kandydatów. Ponadto, eksperci podzielą się swoją wiedzą na temat rynku IT i doświadczeniem w rekrutacji.  

Pozyskiwanie wśród sieci kontaktów – wykorzystanie istniejących sieci zawodowych oraz polecenia pracowników to jedna z najskuteczniejszych metod rekrutacji w branży IT. Pracownicy często znają innych specjalistów IT, którzy mogą być odpowiedni dla firmy i mogą polecić ich jako potencjalnych kandydatów. 

Specjalistyczne portale z ogłoszeniami o pracę – branża IT wykształciła specjalistyczne portale z ofertami pracy w IT. Charakteryzują się one obecnością specjalnych filtrów ułatwiających poszukiwanie pracy. Są również lepiej dostosowane do potrzeb i wymagań branży IT. 

Rekrutacja na targach branżowych i konferencjach – udział w największych targach branżowych oraz konferencjach IT pozwala na bezpośrednie spotkanie z potencjalnymi kandydatami, nawiązanie relacji i promowanie marki pracodawcy jako atrakcyjnego miejsca pracy. 

Sourcing specjalistów IT – wyszukiwanie i kontaktowanie się z pasywnymi kandydatami, czyli osobami, które nie aktywnie szukają pracy, ale posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie jest często wykorzystywaną metodą przy rekrutacji pracowników IT. 

Jakie są największe przeszkody w pozyskiwaniu talentów IT? 

Branża IT przeżywa aktualnie renesans, a na dodatek boryka się z wieloma przeszkodami, które mogą skutecznie utrudniać proces rekrutacji IT. Oto kilka największych przeszkód w pozyskiwaniu talentów IT: 

Konkurencyjny rynek pracy – rynek pracy w branży IT jest bardzo konkurencyjny, co oznacza, że firmy konkurują ze sobą o najlepszych kandydatów. Wysokie zapotrzebowanie na specjalistów IT prowadzi do sytuacji, w których dobrze wykwalifikowani pracownicy mogą otrzymywać wiele ofert pracy naraz. 

Braki w umiejętnościach – wiele firm boryka się z brakami w umiejętnościach kandydatów na rynku pracy IT. Szczególnie trudno jest znaleźć specjalistów posiadających konkretne, zaawansowane umiejętności techniczne. 

Wysokie oczekiwania płacowe – ze względu na duże zapotrzebowanie na specjalistów IT, kandydaci często mają wysokie oczekiwania płacowe. Firmy muszą być gotowe do konkurencyjnych ofert wynagrodzenia i beneficjów, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników. 

Zidentyfikowanie kandydatów pasywnych – niektórzy z najlepszych kandydatów w branży IT mogą być pasywni, czyli nieaktywnie poszukujący pracy. Znalezienie i zachęcenie tych kandydatów do rozważenia nowych możliwości zawodowych może być dużym wyzwaniem. 

Szybki rozwój technologiczny: technologia informatyczna rozwija się bardzo szybko, co powoduje, że stale pojawiają się nowe umiejętności i narzędzia, których poszukują pracodawcy. Firmy muszą być elastyczne i otwarte na ciągłe doskonalenie się oraz doszkalanie pracowników z nowych technologii. 

Zmienność rynku pracy – rynek pracy w branży IT jest bardzo dynamiczny, co oznacza, że kandydaci mogą być bardzo mobilni i gotowi na zmianę pracy nawet po krótkim czasie. Firmy muszą być przygotowane na to, że ich pracownicy mogą odchodzić do konkurencji, co może prowadzić do trudności w utrzymaniu stabilności zespołu. 

Czy outsourcing procesu rekrutacji IT jest opłacalny? 

Outsourcing procesu rekrutacji IT przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji rynkowej jest opłacalnym rozwiązaniem. Wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia agencji rekrutacyjnych pozwala zaoszczędzić dużą ilość czasu oraz zasobów ludzkich. Jest to szczególnie cenne dla mniejszych organizacji, które nie posiadają własnych, rozbudowanych działów IT. 

Warto wiedzieć również, że nawet duże organizacje bardzo często stawiają na outsourcing rekrutacji IT przy rekrutacjach na mocno specjalistyczne stanowiska wymagające unikalnych kompetencji. 

Jakie zmiany na rynku pracy IT wpłyną na strategie rekrutacyjne? 

Na rynku IT stale obserwujemy szereg zmian, które wpływają na strategie pozyskiwania pracowników IT.  

Aktualnie największym motorem zmieniającym model funkcjonowania całego rynku IT jest gwałtowny rozwój nowych technologii z nakierowaniem na sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe oraz Internet Rzeczy. To stosunkowo nowe dziedziny, które gwałtownie się rozwijają, a na dodatek wymagają unikalnych kompetencji. 

Nie wolno także lekceważyć sytuacji związanej z bezpieczeństwem cybernetycznym. Rokrocznie notuje się coraz większą ilość ataków cybernetycznych. Wzrost cyberzagrożeń sprawia, że firmy coraz bardziej zwracają uwagę na bezpieczeństwo IT. Zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa wymagać będzie dostosowania strategii rekrutacyjnych, aby znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów w tym obszarze. 

Rynek pracy w sektorze IT jako jeden z pierwszych testuje różne zmiany modelu pracy. Coraz więcej organizacji korzysta z benefitów pracy zdalnej oraz pracy hybrydowej. Nie bez znaczenia będzie również testowanie nowych modeli pracy z nakierowaniem na 4-dniowy tydzień pracy.   

Jakie wskaźniki KPI warto śledzić w rekrutacji IT? 

Śledzenie odpowiednich wskaźników kluczowych wydajności (KPI) w rekrutacji IT może pomóc firmom w ocenie skuteczności ich procesów rekrutacyjnych oraz w identyfikacji obszarów do poprawy. W przypadku rekrutacji IT warto aktualne śledzić następujące wskaźniki KPI: 

 • Czas do zatrudnienia (Time to Hire) 
 • Wskaźnik wypełnienia wakatów (Vacancy Fill Rate) 
 • Stosunek liczby zatrudnionych do liczby aplikacji (Hiring Ratio) 
 • Wskaźnik rotacji pracowników (Employee Turnover Rate) 
 • Efektywność źródeł rekrutacji (Recruitment Source Effectiveness) 
 • Wskaźnik zadowolenia kandydatów (Candidate Satisfaction Score) 
 • Wskaźnik kosztu na zatrudnienie (Cost per Hire) 
 • Wskaźnik zatrzymania (Retention Rate) 

Śledzenie powyższych wskaźników pozwala na skuteczne monitorowanie oraz ocenę skuteczności procesów rekrutacji w branży IT oraz ułatwia podejmowanie działań mających na celu optymalizację i doskonalenie całego procesu pozyskiwania nowych pracowników. 

Co możemy dla ciebie zrobić?

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o możliwościach współpracy, wypełnij formularz. Poznajmy się!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze (1):

flooring

I am not sure where youre getting your info but good topic I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent info. I was looking for this information for my mission.