Umiejętności miękkie, których potrzebuje każdy programista - Edge1S

Soft skille, których potrzebuje każdy programista

Justyna Pawliczak

HR MANAGER

Czy w pracy programisty warto rozwijać umiejętności miękkie? Nie tylko warto, ale należy. Są równie mocno pożądane jak wiedza czy doświadczenie w obszarze danej technologii. Sukces projektu zależy od sumy doświadczeń i umiejętności technicznych członków zespołu, ale także od zdolności komunikowania się, współpracy i adaptowania do zmian. Co zatem warto rozwijać?

soft skills w IT

Co to są umiejętności miękkie?

Aby uzmysłowić sobie, czym są kompetencje miękkie wystarczy zajrzeć do pierwszego, lepszego ogłoszenia o pracę w IT. Zawiera ono wykaz umiejętności, wymaganych na danym stanowisku. W dużej części można je poprzeć certyfikatem czy doświadczeniem. W ten sposób udowodnimy pracodawcy znajomość języków obcych, języków programowania bądź obsługi specjalistycznych programów. To umiejętności twarde – wymagane przy pracy na danym stanowisku. W końcu nie ma mowy o pracy na stanowisku frontendowca bez znajomości HTML-a, CSS-a lub JavaScriptu.

Umiejętności twarde są łatwo mierzalne i rzadko dotyczą interakcji z innymi ludźmi. Zupełnie inaczej jest z umiejętnościami miękkimi. To zdolności interpersonalne, które przydają się zwłaszcza w czasie pracy w zespole czy kierowania podwładnymi. Pozwalają również na efektywne zarządzanie własnymi zadaniami, stresem czy rozwojem. Pełnią kluczową rolę w komunikacji, negocjacjach czy motywowaniu, choć mają znaczący wpływ również na siłę perswazji.

Czy umiejętności miękkie są ważne w IT?

Umiejętności miękkie pełnią kluczową rolę w IT. Obecnie nie wystarczy już certyfikat czy dyplom, gdyż kluczowe staje manewrowanie w skomplikowanej macierzy interesantów, kultur i potrzeb. Liczy się praca w zespole. Cele projektu osiągniemy zaś dzięki lepszemu zrozumieniu kolegów, koleżanek i klientów. Praca stanie się efektywniejsza, dzięki życzliwości, pozytywnemu nastawieniu i umiejętności wypracowywania kompromisów.

Dlaczego umiejętności miękkie są ważne w IT?

Dane No Fluff Jobs pokazują, że 40 proc. programistów wybiera drogę managera, podczas gdy 39 proc. skłania się ku stanowisku specjalisty. Jednak praktyka uczy, że umiejętności miękkie są kluczowe nie tylko przy zarządzaniu innymi ludźmi. Owszem, przydają się w czasie delegowania zadań czy rozwiązywania konfliktów, ale pomagają również przy nawiązywaniu relacji z klientem i szybkim odnajdowaniu się w nowym środowisku.

Kompetencje miękkie pozwalają poprawić atmosferę w zespole i przyjmować konstruktywną krytykę, aby następnie wcielać ją w życie w ramach codziennych obowiązków. Wpływają również na pracę indywidualną – zarządzanie swoimi obowiązkami i energią. Modulują kreatywność, pomagają w czasie pracy pod presją czasu i radzeniu sobie ze stresem.

Soft skille – TOP 4

1. Komunikacja

Odmieniana przez wszystkie przypadki, dostępna w każdej ofercie szkoleniowej trenerów kompetencji miękkich. Co właściwie się pod nią kryje? Jasne i uporządkowane przekazywanie informacji. Sprawdzanie, czy to co zostało przekazane jest zrozumiane. Dobieranie stylu komunikacji do rozmówcy. Efektywna komunikacja to także umiejętność przekazywania oraz odbierania informacji zwrotnych. Są to kluczowe elementy pracy w projektach prowadzonych zwinnie. Dobra komunikacja na co dzień ma wpływ na dostarczenie wysokiej jakości kodu na koniec każdej iteracji.

2. Praca w zespole

Odpowiedzialność za dostarczenie rozwiązania spoczywa na wszystkich członkach zespołu. Na sukces projektu składa się wspólna praca specjalistów o różnym doświadczeniu, wiedzy, stylu pracy czy pełnionej roli. Kluczowe jest zatem dzielenie się wiedzą, zaangażowanie w pomoc i mentoring dla mniej doświadczonych współpracowników. Skupienie się na realizacji celu zespołu, a kiedy sytuacja tego wymaga, rezygnacja z indywidualnych korzyści i potrzeb na rzecz korzyści i potrzeb zespołu. Umiejętność przyznania się, omówienia i przeanalizowania błędu zwiększa poziom zaufania. Współpracownicy grający do jednej bramki to gwarancja dobrej atmosfery, motywującego środowiska pracy oraz realizacji założonych celów.

3. Nastawienie na rozwój

Śledzenie nowinek, ciągłe doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy jest wpisane w pracę programisty. Specjaliści, którzy wykazują się tą kompetencją stale angażują się w działania, które mogą ich rozwijać. Proszą innych o informacje na temat swoich postępów, a pozyskane informacje wykorzystują w dalszym rozwoju. Koncentrują się na zmianach i ulepszeniach. Pozwala im to nadążać za dynamicznie zmieniającym się rynkiem IT, być gotowym na nowe wyzwania projektowe i oczekiwania przyszłych pracodawców.

4. Elastyczność i otwartość na zmiany

Praca programisty to także zmieniające się projekty, zespoły czy klienci, dla których realizowane są projekty. Elastyczność to otwartość na nieuniknione zmiany, zdolność adaptacji do nowych warunków, niestrukturyzowanego i dynamicznego środowiska pracy, oraz współpracy z różnymi ludźmi o różnych preferencjach, doświadczeniu. Pracownicy wykazujący się elastycznością modyfikują swoje podejście do realizacji zadań w zależności od preferencji współpracowników i unikalnych wymagań danej sytuacji. W kompetencji możemy wyróżnić elastyczności myślenia, jak i działania. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Korzyścią z rozwoju umiejętności adaptacji jest gotowość i pozytywna postawa wobec nowych, nadchodzących wyzwań.

Komunikacja, praca w zespole, nastawienie na rozwój, elastyczność myślenia i działania, to kluczowe cechy, których poszukujemy u kandydatów w trakcie procesu rekrutacji do Edge One Solutions. Wymienione kompetencje stanowią również fundament wewnętrznego programu rozwojowego PDP obejmującego wszystkich specjalistów. Pracownicy, którzy prezentują postawy i zachowania zgodne z kulturą firmy, lepiej radzą sobie w pracy i relacjach z innymi, a w konsekwencji zostają w firmie na dłużej.

Aktualne oferty pracy znajdują się tutaj.

 

Zobacz też: Proces rekrutacji krok po kroku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze (0):