Mind Mapping i Time Management w IT - Edge1S

Zaprojektuj mapę myśli dla swojego mózgu – Mind Mapping i Time Management

Blog author figure

Marcin Grochulski

Delivery Manager w Edge One Solutions

Menadżer posiadający szeroką wiedzę praktyczną z zakresu React i Node.js. Po godzinach pracy, zajmuje się projektami pobocznymi jako Full Stack Developer.

Czy zdarza Ci się pogubić w codziennej pracy, czy też odczuwać przytłoczenie ilością zadań?  

Mnogość informacji przetwarzanych w ciągu relatywnie krótkiego czasu w sektorze IT jest tak duża, iż nawet najsprawniejsze biologiczne komputery dość szybko potrafią ulec przegrzaniu i popaść w stan marazmu czy nawet depresji. Wg wielu badań, np. instytutu Haystack Analytics prawie 83% programistów cierpi na syndrom wypalenia zawodowego, którego wg 47% badanych przyczyną jest właśnie przytłoczenie nadmiarem obowiązków. Co zrobić zatem żeby takiej sytuacji zapobiec? W jaki sposób możesz nie tylko usprawnić swoją codzienną pracę, oszczędzić najcenniejsze z dóbr czyli czas, a także ograniczyć zagrożenie popadnięciem w stan zawodowego wypalenia? 

Co to jest Mapa myśli? 

Co to jest Mind Mapping

Metodologia ta nie jest co prawda czymś bezpośrednio powiązanym z sektorem IT – to raczej psychologiczny sposób radzenia sobie z dużą ilością obowiązków, czy zarządzania zasobami czasowymi, niemniej w branży technologicznej ma ona ogromne zastosowania.

Mapa myśli zakłada rozplanowywanie wszystkich zadań koniecznych do zrealizowania w jakimś zakresie czasowym, projektowym, czy to po prostu w ramach codziennych (jak zjedzenie śniadania) czynnościach. 

To trochę jak z banalnymi powiedzonkami – wszyscy o tym wiemy i tego typu porady brzmieć mogą jak słynny cytat z Kazimierza Górskiego – „Mecz można wygrać, przegrać albo zremisować”. Nic to specjalnie odkrywczego, jednak mimo iż jest to oczywiste, ponad 75% osób pracujących w branży technologicznej (nie tylko programistów) działań tego typu nie podejmuje, najczęściej uważając że zmarnują czas, lub wybierając improwizację i ostatecznie mierząc się z wyzwaniami współbieżnie. 

W jaki więc sposób wykorzystać mapę myśli w codziennej pracy, ograniczając stres i optymalizując czas na wykonanie potrzebnych zadań? 

Po pierwsze – planuj! 

Mind Mapa to narzędzie służące do wizualnego myślenia, odzwierciedlające zewnętrznie to, co dzieje się w twoim umyśle. Nie bez powodu wszelkiej maści instrukcje (jak te z Ikei) składają się głównie z obrazów – ludzki mózg reaguje na grafikę dużo bardziej atencjonalnie i informacje zawarte na schemacie przyswaja do 300% bardziej wydajnie niż odczytując je z nawet najlepiej przygotowanych list zadaniowych.  

Mapy myśli pomagają nadać strukturę przypadkowym myślom, dając przy tym swobodę w kreatywności. Programiści, tworząc czy debugując kod, mogą napotkać w swoich głowach szereg przypadkowych pomysłów, które łącznie mogą ukształtować się w spójny i logiczny ciąg działań. Analizowane zagadnienia można podzielić później na pod zagadnienia, a one na dalsze mniejsze zadania, aż do momentu gdy te staną się tylko drobnymi problemami, których eliminacja nie stanowi już specjalnego wyzwania.  

Budowa Mapy Myśli 

Każda mapa myśli tworzona jest wokół jednej koncepcji (Central Topic), która to reprezentowana jest jako obraz w środku diagramu. Główne idee są bezpośrednio łączone z koncepcją główną, a od niej wywodzą się inne, powiązane z nią pomniejsze idee.

Zastosowanie takiej techniki zalecane jest w bardzo wielu sytuacjach, rozpoczynając od projektu aplikacji, przez wybór odpowiedniej technologii (tu język programowania), aż po pojedyncze zagadnienia związane z codzienną pracą projektową. 

Budowa Mapy Myśli

Cechy Mind Mapy 

  • Mind Mapy mogą w istocie być zastosowane w każdej dziedzinie życia zawodowego (ale i również prywatnego) 
  • Mind Mapy nie reprezentują żadnego formalnego protokołu ani standardowej procedury postępowania – sposób prezentacji ma być zrozumiały i czytelny przede wszystkim dla twórcy  
  • Jest to cenne narzędzie przy projektowaniu zarówno podstawowych, jak i dodatkowych koncepcji, a także podczas tzw. „burzy mózgów” zarówno w trakcie procesu tworzenia, jak i wyszukiwania potencjalnych obszarów problemów w kodzie, czy wysokopoziomowym działaniu aplikacji 
  • Mogą być wykorzystane do zbudowania koncepcji z wielu innych koncepcji / projektów 
  • Pomaga generować wartościowe słowa kluczowe dla struktury kodu, czy wysokopoziomowej logiki aplikacji / projektu 

Rys Historyczny mapy myśli

Mind Mapy nie są jednak wymysłem ani nowym, ani też związanym jedynie z użytkownikami – za ich teorią stoi nauka, a jako pierwszy ten sposób postępowania spopularyzował brytyjski psycholog Tony Buzan w latach 60. XX wieku.
Różne źródła historyczne podają także iż z tego typu metodologii korzystali podczas swej pracy, tacy geniusze jak Leonardo da Vinci (niepotwierdzone bezpośrednio, ale prawdopodobne), Isaac Newton, Karol Darwin i wielu innych. Wszystkie te osoby wykorzystywały ten sposób do wydajniejszego uczenia się, oraz lepszego zarządzania własnymi zadaniami (rzec można projektami). 

Popularne sposoby wykorzystania Mapy Myśli: 

 Architektura Aplikacji 

wykorzystanie mapy myśli przy architekturze aplikacji

To oczywiście bardzo uproszczony schemat myślowy, służący zaprojektowaniu architektury aplikacji, jednak elastyczność koncepcji Mapy Myśli pozwala na rozbudowanie drzewa zależności do bardzo precyzyjnych, głęboko osadzonych gałęzi.

Modele Domenowe

wykorzystanie mapy myśli do rozrysowania modelu domenowego

Rozrysowanie w sposób uproszczony części schematu modelu danych, umożliwia dużo łatwiejsze, wysokopoziomowe operacje na nich i na ich instancjach.

Rozumienie Kodu 

wykorzystanie mapy myśli w rozumieniu kodu

Graficzna prezentacja Modeli oraz ich zależności pozwala na lepsze zrozumienie nawet skomplikowanych drzew dziedziczenia, upraszczając proces debugowania czy też tworzenia i implementacji dodatkowych funkcjonalności. 

Oprócz tego ten sposób zapisu upraszcza między innymi: 

  • Definicje Funkcji i Komponentów wyższego rzędu, co pomaga nie wymyślać koła na nowo, 
  • Dbanie o integralność Modeli i brak efektów ubocznych przy ich rozszerzaniu o klasy potomne,
  • Styl deklaratywny znacznie zwiększa czytelność i zwięzłość później tworzonego kodu,
  • Pozwala skoncentrować się na pisaniu oprogramowania w pewien wymuszony przez nas samych sposób, zapobiegając popełnianiu trywialnych błędów, nierzadko popełnianych podczas improwizacji.

Mapy myśli przy projektowaniu stron

wykorzystanie mapy myśli przy projektowaniu stron

Klasyczne mapy stron www są Mind Mapami o określonej strukturze.

Zarządzanie Listą Zadań

lista zadań w formie mapy myśli

Każda lista zadań, niezależnie czy związana z pracą czy codziennymi rytuałami, może zostać zaprezentowana w formie mapy myśli, pomagając w lepszym zarządzaniu procesami myślowymi i czasem potrzebnym na ich wykonanie. 

Notatki ze spotkań, szkoleń, etc 

Notatki ze spotkań, szkoleń w formie mapy myśli

Wszystko co można opisać myślą 

businessday mindmapping

Prezentacja uproszczonego planu dnia w sposób graficzny.

Mapy myśli są też szeroko wykorzystywane w środowiskach testerskich – pozwalają doskonale zaprojektować proces przeprowadzania samych testów, oraz pokryć nimi ogromną większość koniecznych do weryfikacji funkcjonalności. Ułatwiają też pisanie poszczególnych scenariuszy, a dzięki graficznej prezentacji potrafią być zrozumiałe również dla osób spoza określonego zespołu, czy też działu danej organizacji.  

Więcej na temat wykorzystania Map myśli w środowiskach testerskich można znaleźć tutaj:
https://searchsoftwarequality.techtarget.com/tip/How-to-use-mind-maps-for-software-testing
https://www.ministryoftesting.com/dojo/lessons/mind-maps-made-easy

Mapy myśli pozwalają w znaczący sposób usprawnić działania projektowe zarówno we własnym, jednoosobowym zakresie, jak i w całych zespołach, a nawet firmach.
Z jednej strony gdy rozplanujemy w głowie schemat prac koniecznych do wykonania, proces pisania kodu przypominać będzie budowę z klocków lego wg instrukcji (udowodniono, że samo pisanie „ściąg” w szkole, sprawia że zawarty w nich materiał w większości staje się przez ucznia przyswojony), z drugiej zaś nasz ciąg myślowy będzie łatwiejszy do zrozumienia dla innych, reprezentujących być może inny typ umysłu osób. 

Łatwiejsze zarządzanie procesami myślowymi znacznie redukuje stres, skraca czas potrzebny na implementacje rozwiązań i eliminuje większość potencjalnych problemów i bugów już na etapie projektowania. W połączeniu z łatwiejszym odbiorem i rozumieniem zagadnień przez innych członków zespołu, zastosowanie tej metodologii może usprawnić prace wdrożeniowe w bardzo znaczący sposób. To doskonały pomysł na zwiększenie własnej wydajności a także ograniczenie ilości nerwów związanych z potencjalnym, nieprawidłowym działaniem tworzonego przez nas oprogramowania. 

Przydatne Narzędzia: 

Bubbl.us – https://bubbl.us/ – prosty, przyjemny w użytku interfejs  

Miro – https://miro.com/ – bardzo duże, posiadające ogromne możliwości i integracje narzędzie 

Xmind – https://www.xmind.net/ – multiplatformowe narzędzie,  dla środowisk PC / Android / iOS 

EdrawMind – https://www.edrawsoft.com/edrawmind/ – wg wielu rankingów najlepsze narzędzie dla biznesu i edukacji 

LucidiaChart – https://www.lucidchart.com/ – wiele gotowych szablonów dla modeli danych, UMLi i Mind Map 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze (0):