Cyfrowa transformacja to "must have" każdego biznesu - Edge1S

Cyfrowa transformacja to „must have” każdego biznesu

Marta Wierzbicka

MARKETING SPECIALIST

Stale zmieniające się i wzrastające oczekiwania klientów, dostępność i dynamiczny rozwój nowych technologii skłaniają przedsiębiorców do zweryfikowania swojego modelu biznesowego, jakości oferowanych produktów/usług i ich dystrybucji oraz komunikacji na linii marka-klient. Tempo zmian jest zawrotne a cyfrowa transformacja, to już (niezależnie od branży i skali działania) „must have” każdego biznesu i krytyczny warunek budowania przewagi konkurencyjnej, bazującej na innowacyjnych produktach, usługach, procesach lub modelach biznesowych. Nieodłącznym elementem tych zmian są nowoczesne technologie i rozwiązania IT oraz ich wykorzystanie w usprawnieniu procesów biznesowych, doskonaleniu metod obsługi klientów, zwiększenia elastyczności działania, lepszego wykorzystywanie szans biznesowych i optymalizacja kosztów.

digital transformation

Ciągła gotowość do zmian

Wg analityków Deloitte zaniechanie lub nieumiejętne wdrażanie cyfrowych zmian było głównym powodem, przez który od 2000r. z rankingu Fortune 500 zniknęła po nad połowa obecnych tam wcześniej organizacji. To daje do myślenia i powinno skutecznie skłonić do podjęcia zdecydowanych działań w kierunku usprawnienia procesów biznesowych, wdrożenia technologicznych zmian i, co niezwykle ważne, nad zmianą kultury zarządczej organizacji.

Niezależnie od branży w jakiej funkcjonujesz i oferty jaką przedstawiasz, Twoją przewagę konkurencyjną budują w głównej mierze nowoczesne rozwiązania i technologie. Innowacje technologiczne, nowe aplikacje czy rozwiązania organizacyjne to krok w stronę cyfrowej transformacji biznesu, która zapewni i umocni Twoją pozycję na rynku. Dzięki niej zoptymalizujesz istniejące procesy biznesowe lub stworzysz zupełnie nowe, lepiej wykorzystasz potencjał swoich pracowników oraz uatrakcyjnisz swoją ofertę i zwiększysz wolumen sprzedaży.
cyfrowa transformacja
Cyfrowa transformacja zakłada stałą gotowość do zmian. Zdobyta przewaga dziś, jutro może nią już nie być. To, co nowe i innowacyjne w tym roku, może stać się standardem w roku przyszłym. Kluczowe zatem jest elastyczne reagowanie na zmiany i trendy rynkowe oraz ciągłe dążenie do usprawniania biznesu i budowania jego wartości poprzez wykorzystanie technologii informatycznych w sposób efektywny i optymalny kosztowo.

Bez strategii ani rusz

Cyfrowa transformacja to proces, który wymaga czasu i kompleksowego, metodycznego podejścia do planowania i wdrażania zmian. Sam proces transformacji może przebiegać inaczej w zależności od branży, charakteru działalności, wielkości firmy i jej aktualnych potrzeb, poziomu cyfrowej świadomości i gotowości, wizji i celów biznesowych. W każdym przypadku niezwykle istotne jest stworzenie jasnej strategii cyfryzacji. Zdefiniowanie obszarów, które chcemy transformować i nadanie im priorytetów pozwoli na zaplanowanie działań z zachowaniem ciągłości biznesowej i w sposób, który nie zachwieje bieżącą działalnością.
dane IT cyfrowa transformacja

Cyfrowa transformacja to wyzwanie dla osób zarządzających organizacją i dla działów IT, które muszą zadbać o zachowanie równowagi istniejących procesów w trakcie wdrażania nowych technologii i rozwiązań. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest analiza procesów biznesowych, która pozwoli na dokładne zrozumienie przebiegu procesów, wskazanie wąskich gardeł, obszarów do poprawy i zaplanowanie odpowiednich usprawnień. To moment, w którym określamy priorytety i kompetencje niezbędne dla prawidłowego i sprawnego wdrażania zmian. Istotne bowiem jest zarówno to, co chcemy zrobić, jak i to, kto to zrobi.

Jak dobrać zespół?

W przypadku kompletowania zespołu odpowiedzialnego za cyfrową transformację kluczowe są kompetencje osób ten zespół współtworzących. Brak specjalistów i doświadczenia w szybkim budowaniu innowacyjnych rozwiązań hamuje rozwój i wzrost biznesu. Doskonale, kiedy dysponujemy odpowiednimi kompetencjami, jeśli jednak stwierdzimy, że są one niewystarczające możemy zdecydować się na szkolenia i rozwinięcie umiejętności wewnętrznego zespołu lub na uzupełnienie brakujących kompetencji, korzystając z usług zewnętrznych konsultantów, czyli outsourcing specjalistów IT lub całych zespołów, czyli tzw. team leasing.

Biorąc po uwagę tempo zmian gospodarczych i dynamiczne tempo rozwoju nowoczesnych technologii, powiedzenie „kto pierwszy, ten lepszy” jest tu jak najbardziej na miejscu. W cyfrowej zmianie liczy się czas i zwinna reakcja na potrzeby i oczekiwania rynku, a technologie i systemy IT są jej nieodzownym elementem. W tym kontekście wiele firm zdaje się na doświadczenie i kompetencje zewnętrznych specjalistów IT. Wysokiej jakości usługi i dostęp do eksperckich umiejętności, sprzyjają szybkiej identyfikacji obszarów wymagających zmiany i wdrażaniu innowacji. Ich dodatkową zaletą jest elastyczność modelu współpracy i związanych z nim kosztów. Dobry Partner IT stworzy road mapę cyfrowej przemiany Twojego biznesu – zdefiniuje, zaprojektuje i dostarczy odpowiednie, innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne.

Cyfrowe technologie to ocean możliwości dla świadomego ich znaczenia biznesu, pod warunkiem, że będzie wiedział jak je efektywnie wykorzystać. Przewagę na rynku zdobywa ten, kto szybko reaguje na zmiany, odpowiada na potrzeby i oczekiwania klientów, a nawet je kreuje. Wiąże się to nie tylko ze zmianą produktową czy uruchomieniem cyfrowych kanałów sprzedaży. Zmiany powinny dotyczyć całego modelu funkcjonowania, podejścia do zarządzania, struktur, procesów i być skutecznie wspierane przez wykorzystanie potencjału IT.

Cyfrowa transformacja jest procesem – kompleksowym i zintegrowanym. To droga ekspresowa, na której jakość i tempo zmian są kluczowe, a technologie cyfrowe to sposób na płynne „włączenie się do ruchu”.

Zobacz też: Edge One Solutions częścią Strategii Integrator 2.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze (0):