Outsourcing IT - różnorodność projektów, szereg możliwości. - Edge1s

Outsourcing IT – różnorodność projektów, szereg możliwości.

Paulina Barańska

PR & Marketing Manager

Sektor IT w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, a polscy programiści, szczególnie Java Developerzy, znajdują się w ścisłej czołówce najlepszych i najbardziej pożądanych specjalistów na świecie. Nie dziwi więc fakt, że wiele podmiotów o zasięgu międzynarodowym zwróciło swoje zainteresowanie ku polskim firmom outsourcingowym i ich pracownikom, decydując się na wynajem kompetencji IT albo nearshoring. Te z kolei stale rozbudowują portfolio swoich klientów i projektów, przyciągając do siebie coraz więcej nowych pracowników. Sytuacja ta jest wyjątkowo komfortowa dla otwartych na możliwości i nastawionych na rozwój specjalistów IT. Jednak, jak wokół każdej wyjątkowej sytuacji, tak i wokół outsourcingu, pojawia się wiele „za” i „przeciw” płynących ze strony tych najbardziej zainteresowanych. Dlaczego więc warto współpracować z firmami outsourcingowymi?

outsourcing_developer_it

CZYM JEST OUTSOURCING?

Z punktu widzenia biznesu, IT outside-resource-using (wykorzystanie zasobów zewnętrznych) to szereg korzyści. Dwie najczęściej wymieniane to redukcja kosztów i jakość. W ogólnym rozrachunku outsourcing generuje niższe koszty niż budowanie i utrzymywanie własnego zespołu, w tym zarządzającego, i infrastruktury niezbędnej do jego właściwego funkcjonowania. Współpraca w tym modelu może również oznaczać dodatkową korzyść dla biznesu, jaką jest długofalowe partnerstwo i wynikający z niego efekt synergii, powstały w wyniku połączenia wiedzy i doświadczenia biznesowego z kompetencjami i umiejętnościami technologicznymi. Firmy outsourcingowe jako dostawcy usług IT dbają o ich najwyższą jakość, a co za tym idzie najwyższy poziom dostarczanych rozwiązań.

Patrząc na współpracę z firmą outsourcingową z perspektywy pracownika nie sposób nie zauważyć jej atutów. Specjaliści IT – zarówno programiści jak i administratorzy, menadżerowie projektów, analitycy, QA czy testerzy – decydując się na zatrudnienie w firmach świadczących usługi IT, w pakiecie z dobrymi zarobkami gwarantują sobie jeszcze kilka innych znaczących korzyści.

JEDEN PRACODAWCA – WIELE BRANŻ I PROJEKTÓW

Specjalista IT w firmie outsourcingowej pełni rolę konsultanta, a jego usługi może wynająć firma z dowolnej branży, której linia biznesowa przewiduje rozwój istniejącego albo wdrożenie nowego rozwiązania IT. Oddelegowanie do projektu nie oznacza konieczności wiązania się z nim na stałe. Zakończenie pracy dla jednego klienta otwiera możliwość realizacji projektu dla innej marki i pracy nad innym rozwiązaniem. Tym samym więc pojawiają się możliwości współpracy z podmiotami z różnych branż, ciągłego poszerzania wiedzy na temat projektów i specyfiki funkcjonowania firm w różnych segmentach rynku. Z jednej strony więc ciągłe zmiany i rozwój, z drugiej gwarancja stabilnego zatrudnienia.

SZYBSZY ROZWÓJ, WYŻSZE WYNAGRODZENIE

Firmy oferujące usługi IT dbają o ich najwyższą jakość. Z tego względu większość z nich zapewnia swoim pracownikom dostęp do najnowszej wiedzy, organizuje szkolenia i warsztaty technologiczne. Budując wartość pracownika, wzmacniają tym samym wartość własnej marki. To typowa sytuacja win-win. Na rozwój pracownika mają wpływ również klienci i projekty dla nich realizowane.
Udział w różnorodnych projektach to okazja do pracy z różnymi ludźmi, w odmiennych strukturach i kulturach organizacyjnych, technikach i stylach zarządzania. To wszystko czyni pracę w outsourcingu jeszcze bardziej wartościową. Poszerzanie wiedzy, umiejętności technicznych i miękkich jest wpisane w codzienność konsultanta IT. Wymaga tego specyfika jego pracy, postęp technologiczny i coraz większa innowacyjność przedsiębiorstw. Rozwoju wymagają od siebie także sami specjaliści IT, chcąc być najlepszymi i móc realizować najciekawsze projekty. Tak uzbrojeni specjaliści zyskują coraz większą wartość na rynku pracy, a wiedza i rozwój umiejętności sprzyja także rozwijaniu ich własnych, autorskich pomysłów.
Specjaliści i menedżerowie „na kontraktach” zarabiają średnio o 30 proc. więcej niż ci etatowi na tych samych stanowiskach. Średnie stawki godzinowe netto w zależności od języka programowania i doświadczenia sięgają nawet 150PLN/h. Argument płacowy nie jest jednak jedynym, który zdecydowanie przemawia za taką formą współpracy.

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

Jeśli zdecydujemy się pracować na zasadach outsourcingu prawdopodobnie będziemy mogli wybrać formę prawną zatrudnienia, nie będziemy mieli problemu z elastycznymi godzinami pracy czy pracą w modelu zdalnym. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń z pracodawcą. Nie bez znaczenia w negocjacjach warunków jest znajomość najbardziej popularnych lub unikatowych technologii, doświadczenie, portfolio zrealizowanych projektów, czy znajomość języków obcych.

DLA KOGO PRACA W OUTSOURCINGU?

Praca w outsourcingu nie jest dla wszystkich. Powinny się na nią decydować osoby otwarte na zmiany i nastawione na rezultat. To praca, w której główną miarą sukcesu jest zadowolenie klienta końcowego. Trzeba pamiętać, że zarówno klienci, jak i projekty mogą być różne, mieć różny stopień zaawansowania technologicznego, różny czas realizacji i różną strukturę. Rola konsultanta wymaga zatem inicjatywy, zaangażowania i elastyczności. Duże znaczenie ma również gotowość do współpracy, komunikatywność, chęć poznania firmy klienta, stylu i metod zarządzania oraz umiejętność dopasowania się do zmiennych warunków.

Mimo szeregu korzyści płynących z zatrudnienia w firmie outsourcingowej, nadal pojawiają się pewne wątpliwości ze strony specjalistów IT. Najczęściej obawy dotyczą rodzaju projektów, stosunku klienta końcowego do konsultantów, ciągłości zatrudnienia czy benefitów pozapłacowych. Ich występowanie jest rzeczą naturalną, niezależnie od branży, stanowiska czy rodzaju wykonywanej pracy i dotyczy nie tylko outsourcingu. Spróbujmy jednak rozwiać wątpliwości związane z IT outsourcingiem.

RODZAJ PROJEKTÓW I TECHNOLOGIE

Dla wielu osób praca w outsourcingu kojarzy się jedynie z utrzymaniem istniejących już rozwiązań, pracą w starych technologiach i w mało ciekawych projektach, dla klientów, u których „ciekawe” projekty są zarezerwowane dla pracowników etatowych. Nie jest to jednak zgodne z rzeczywistością. Firmy wynajmujące kompetencje IT od firm outsourcingowych robią to ze świadomością wartości jaka za tym idzie, dlatego też wykorzystują te kompetencje w sposób najodpowiedniejszy dla ich potrzeb, z nastawieniem na jakość i rozwój swojego biznesu.


90% zadań w projektach realizowanych przez naszych konsultantów to wdrożenie nowych lub rozwój istniejących rozwiązań. W relacjach z naszymi klientami jesteśmy nie tylko wykonawcami usług, ale i doradcami. Nawet jeśli zdarzy się sytuacja, w której projekt może nie być wyjątkowo nowoczesny pod kątem technologicznym, to zawsze szukamy możliwości wprowadzenia do niego innowacji. Angażując się w realizowany projekt, zawsze staramy się budować wartość dodaną dla klienta i dla naszych pracowników” – mówi Mariusz Zawolik, Wiceprezes i Dyrektor Sprzedaży Edge One Solutions. „W chwili obecnej realizujemy projekty w różnych technologiach. W portfolio posiadamy projekty wykorzystujące Java8, WebServices, MicroServices, JEE, Angular JS, React JS, HTML, CSS, Selenium SoapUI i wiele innych. Każdy nowy projekt otwiera przed nami nowe możliwości”.


KONTRAKTORZY – ONI CZY MY?

Kontraktorzy zastanawiają się często czy jako pracownicy firmy zewnętrznej nie będą traktowani w nowym środowisku jako “obcy” i raczej jako support niż równoprawny członek zespołu ze wszelkimi tego konsekwencjami. Nic bardziej mylnego. W realizowanych projektach liczy się przede wszystkim wiedza, inicjatywa i umiejętność rozwiązywania problemów. Każda firma czy zespół docenia pracowników, których wkład w realizowany projekt przybliża go do realizacji postawionych celów biznesowych. To czy są etatowi czy na kontrakcie ostatecznie nie ma znaczenia. Wiele zależy także od osobowości, otwartości i zdolności budowania pozytywnych relacji – tu kłaniają się umiejętności miękkie. Dobre relacje w zespole i z przełożonym, jak w każdej pracy, mają bezpośredni wpływ na komfort pracy.
Wątpliwość budzi też stopień zażyłości i identyfikacji z pracodawcą, czyli firmą outsourcingową. Realizując projekt u klienta więcej czasu poświęca się jemu i jego pracownikom, co może osłabiać poczucie przynależności do faktycznego pracodawcy. Jak mówi Justyna Pawliczak, HR Manager w Edge One Solution:

Wszystko zależy od stopnia zaangażowania w tę relację samego pracodawcy, który nie powinien zapominać o stworzeniu przestrzeni do spotkań, wymiany wiedzy, ciągłej komunikacji na temat ważnych wydarzeń dotyczących firmy i jej pracowników. Kontakt to podstawa, dlatego oprócz firmowego newslettera, bieżących informacji przekazywanych via email lub poprzez kanały social media, nasi pracownicy są przydzieleni do wewnętrznych zespołów i mają zagwarantowaną opiekę i wsparcie Line Managera.”

CIĄGŁOŚĆ ZATRUDNIENIA

W każdej firmie, niezależnie od branży istotne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i stabilności. W pracy kontraktora może występować element niepokoju związany z przestojami pomiędzy projektami. Dlatego dobra firma outsourcingowa zapewni specjaliście IT ciągłość pracy, nawet gdy aktualnie nie jest realizowany żaden projekt z jego udziałem.

W pierwszej kolejności dbamy o to, aby pracownicy byli angażowani do projektów w sposób ciągły. Zakończenie jednego projektu jest jednoznaczne z przejściem do kolejnego. Szukamy także rozwiązań, które pozwolą nam na realizowanie planów rozwojowych naszych pracowników, np. związanych z przekwalifikowaniem na inną technologię. Nawet jeśli zdarzy się przerwa pomiędzy projektami, nigdy nie jest ona bezpłatna. Dodatkowo wykorzystujemy ją na szkolenia czy coaching. W ten sposób zapewniamy ciągłość pracy i wynagrodzeń. Dzięki takim działaniom nie wpadamy w rutynę, bardziej angażujemy ludzi, urozmaicamy ich pracę” – mówi Bogdan Derdziński, Head of Delivery Edge1S.

BENEFITY POZAPŁACOWE

Zazwyczaj konsultant nie ma dostępu do pakietu benefitów oferowanego przez klienta, właściciela projektu, w którym pracuje. Czy to oznacza, że coś go omija? Zdecydowanie nie. Firmy outsourcingowe gwarantują swoim pracownikom wiele benefitów, a ich wartość zazwyczaj jest znaczna, nie tylko w przeliczeniu na pieniądze. Co wchodzi w pakiet dodatkowych świadczeń?


Każdy pracownik naszej firmy ma zagwarantowany pakiet benefitów pozapłacowych stworzony z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i rozwoju naszych pracowników. Edge1S to komfortowe powierzchnie biurowe klasy A dopasowane do potrzeb pracowników – niezależnie od tego, czy spędzają w biurze kilka godzin czy cały dzień. Zapewniamy prywatną opiekę medyczną dla nich i członków ich rodzin, karty Multisport a nawet zniżki przy zakupach wybranych marek samochodów. Oferujemy także możliwość korzystania z porad księgowych lub prawnych. Na szczególną uwagę zasługuje nasz autorski, dedykowany program rozwoju: People Development Programme, zapewniający możliwość indywidualnego wyboru ścieżki rozwoju w wariantach: pogłębionej ekspertyzy lub rozszerzonych kompetencji. Program gwarantuje budżet na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, udział w konferencjach lokalnych i międzynarodowych, a także możliwość budowania marki własnej jako eksperta. Wszystko dedykowane, spersonalizowane, zgodne z planami rozwoju i ambicjami poszczególnych osób. Każdy, bez wyjątku, może pobierać lekcje języka angielskiego.” – mówi Justyna Pawliczak, HR Manager Edge1S. „Ale to nie wszystko. Nasza struktura i kultura organizacyjna są zaprojektowane w sposób umożliwiający indywidualne podejście do pracownika. Polityka „zamkniętych drzwi” jest nam obca. Celem wszystkich naszych inicjatyw wewnętrznych są integracja zespołu, rozwój i dobre samopoczucie pracowników. Jesteśmy nastawieni na rezultat, ale nie zapominamy przy tym o zdrowym work-life balance.


Nie taki więc diabeł straszny jak go malują, bo jak się okazuje outsourcing to szereg zalet, możliwości i szans dla wszystkich zaangażowanych w ten rodzaj współpracy. Dla specjalistów zatrudnionych w tym modelu to niekończące się wyzwania – w pozytywnym tego słowa znaczeniu – i stały rozwój. Dla klientów to strategiczne narzędzie biznesowe pozwalające osiągnąć maksymalne efekty. W obydwu przypadkach, wybór odpowiedzialnego i godnego zaufania partnera/pracodawcy gwarantuje korzyści, których inne formy współpracy dostarczyć nie mogą.

Przeczytaj też: Proces rekrutacji krok po kroku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze (0):